Sebagai sarana praktikum praktek mengajar

 

STAFF :

·         Kasub Laboratorium : Dr. Nurmi Frida DBP, M.Pd.

·         Teknisi : Rifky, S.T.